Om oss

Nexima leverer systemløsninger for budsjettering, prognose, rapportering og analyse.


Vår forretningsidé:

  • Nexima skal utvikle, forhandle og levere produkter og tjenester for økonomisk planlegging, styring og analyse.

  • Nexima skal framstå som en betydelig leverandør med høy kompetanse i utvalgte markeder.

  • Nexima skal ha et sterkt faglig miljø hvor det er gøy å arbeide.

  • Nexima skal utvikle og vedlikeholde ledende kompetanse på informasjonsflyt, økonomisk planlegging, styring og analyse.

  • Hovedmarkedene for Nexima skal være mellomstore og store selskaper i utvalgte bransjer.

  • Nexima skal være forhandler av ledende programvare innenfor økonomisk planlegging, styring, analyse og rapportering.

  • Nexima skal samarbeide med ledende og høyt kompetente leverandører av produkter og tjenester.

Kvalitet, miljøsikring og HMS

Nexima har utviklet en leveransemetodikk som utgjør vår viktigste garanti for kvalitet i alle leveranser.
Selskapet har utviklet rutiner for miljøsikring i henhold til miljøkrav for kontorbedrifter, som preger våre beslutninger og vår daglige adferd.
Selskapet har systematisk oppfølging av arbeid for helse miljø og sikkerhet, og daglig leder har gjennomført HMS-kurs for ledere. Selskapet er også tilknyttet fagmiljø for oppfølging av selskapets HMS-arbeid.


Vår logo

Vår logo kan lastes ned og benyttes i de sammenhenger Nexima skal presenteres eller omtales.
Vi gjør oppmerksom på at Nexima er et beskyttet varemerke.


Logofiler kan lastes ned fra disse linkene:

 logo_nexima JPG (29 KB)

 logo_nexima PNG (111 KB)

Produktfilosofi

Bak alle våre valg og handlinger hver eneste dag ligger vår produktfilosofi, som er styrende for hvordan programvare, dokumentasjon og kundeservice utformes. Nexima er et navn som for oss betyr høy kompetanse, faglig gode løsninger, funksjonelt design, personlig brukerstøtte, kunderettet utvikling og fornøyde brukere.


Høy kompetanse

I Nexima legger vi vekt på høy kompetanse innenfor de fagområder vi arbeider. Vi tilknytter oss og videreutvikler faglig kunnskap og kompetanse på høyeste nivå, slik at våre løsninger og vår brukerstøtte bidrar til verdiskapning hos våre kunder.
Valg av Nexima som samarbeidspartner gir deg tilgang til høy kompetanse og gode løsninger.


Faglig gode løsninger

Vi stiller hele tiden de største krav til faglig gode løsninger, og vi går aldri på kompromiss med de faglige krav. Dette medfører ekstra utviklingskostnader, men gir avanserte løsninger som det kan stilles de største faglige krav til.
Valg av løsninger fra Nexima gir deg trygghet for at de faglige krav er godt ivaretatt.


Funksjonelt design

Skjermdesign, funksjonalitet og layout i alle våre løsninger ivaretar god ergonomi, god funksjonalitet og effektive arbeidsrutiner. Vi benytter nyeste teknologi på alle områder når det kan forbedre løsningene. Vi har i hele utviklingsprosessen fokus på at løsningen skal ha et godt brukergrensesnitt, og skal møte arbeidssituasjoner og arbeidsprosesser, hvor løsningene skal øke effektiviteten, bedre arbeidssituasjonen og utnytte de tekniske mulighetene.
Løsninger fra Nexima gir deg en bedre arbeidsplass og en bedre arbeidsprosess.


Personlig brukerstøtte

Vi tar utgangspunkt i at programvare og løsninger fra Nexima skal være lette å lære og raske å ta i bruk. Du får personlig kontakt med en av våre faglige ressurspersoner, og får personlig oppfølging. Om du har spørsmål og tilbakemeldinger om feil, ser vi det som vårt ansvar. Vi tar kostnaden ved alle tilbakemeldinger om feil. I tillegg er vi alltid tilgjengelig for opplæring og bistand slik at du kommer raskt i gang. Dette omfatter opplæring, bistand til installasjon og oppsett, og eventuelt annen bistand knyttet til våre løsninger.
Når du velger løsninger fra Nexima får du tilgang til faglige ressurser for personlig bistand. 


Kunderettet utvikling

Utviklingen av programvare og løsninger fra Nexima har våre kunder og brukere som fokus. Vi har løpende dialog med våre kunder, og tilstreber å møte de behov og utfordringer som tilbakemeldes til oss. Dette medfører at programvare fra Nexima over tid er utformet med bakgrunn i erfaringsbasert kompetanse hos våre brukere, og de behov våre brukere gir uttrykk for.

Valg av Nexima som samarbeidspartner gir deg løsninger med mye brukererfaring.


Fornøyde brukere

Vi ønsker å utvikle vårt forhold til hver enkelt kunde, fra å være et kunde- og leverandørforhold, til et samarbeidsforhold hvor begge parter har felles mål og interesse, og hvor samarbeidet gjør oss begge litt bedre og vår hverdag litt bedre. Det er viktig for oss at vi kan gjøre alle våre kunder til fornøyde brukere. For oss er fornøyde brukere den beste garanti for vår kvalitet.
Når du velger Nexima som leverandør får du en samarbeidspartner.

Kontakt oss

Kontakt oss


Nexima AS

Industriveien 17, 1400 Ski


Tlf: 900 36 187
E-post: post@nexima.no

Kontaktskjema

hCaptcha