top of page
Wave

Finansrapporter

Nexima Finansrapporter omfatter en rekke rapporter. Rapportpakken kan kjøres i Nexima Rapportportal, eller som en frittstående rapportpakke.

Med Nexima Finansrapporter får du

  • Du Pont analyse, Nøkkeltall, Kontantstrøm, Resultat, Dekningsbidrag, Balanse, Arbeidskapital og Likviditet 

  • Regnskapsrapporter, budsjettrapporter og prognoserapporter 

  • Grafisk og tabellarisk presentasjon av tallene 

  • Rapportene henter data direkte fra Visma Global eller Visma Business, eller via API fra andre systemer.

Revewing Graphs

I Nexima Finansrapporter har vi lagt vekt på at det skal være effektivt og raskt å presentere tallene på en god måte. Rapportene gjør det enkelt å få fram status og utvikling i de finansielle verdier. Det er enkelt å justere oppsett på rapportene, og det er enkelt å velge riktige parametere ved rapportutskrift. Rapportene legges inn som rapportdefinisjoner i Visma Global eller Visma Business, slik at det er enkelt å endre linjetekster, konto spesifikasjon, sumlinjer, etc. Det er ikke lengre nødvendig å sette sammen tall fra forskjellige rapporter og lister, for å ha en god oversikt over virksomhetens økonomi.

bottom of page