top of page
Wave

Likviditetsstyring

Likviditetsstyring omfatter alle områder som knytter seg til kontantstrømmen.

Dette er blant annet innbetalinger fra kunder, utbetalinger til leverandører, lån og avdrag, samt lønn, skatt og offentlige avgifter. Nexima Budsjett og Prognose gir fokus på likviditetsmessige konsekvenser av

Likviditetsstyring1.jpg

økonomiske mål og løpende endringer, samt kontinuerlig rapportering og oppfølging. Nexima Finansrapporter gir deg oversikt og dybdeinformasjon om virksomhetens økonomi, og omfatter regnskapsrapporter, budsjettrapporter og prognoserapporter.

bottom of page