top of page
Wave

Konsoliderte rapporter

Nexima Konsoliderte rapporter kan settes opp for å rapportere flere selskaper i selskapsgrupper med trinnvis konsolidering, totalrapporter, etc.

Med Nexima Konsoliderte Rapporter får du

  • Konsoliderte rapporter som omfatter Nøkkeltall, Kontantstrøm, Resultat, Balanse og Likviditet 

  • Drilldown fra rapportlinje til selskap 

  • Grafisk og tabellarisk presentasjon av tallene 

  • Rapportene henter data direkte fra Visma Global eller Visma Business, eller via API fra andre systemer.

Image by Samson

I Nexima Konsoliderte rapporter har vi lagt vekt på at det skal være effektivt og raskt å presentere tallene på en god måte. Rapportene gjør det enkelt å få fram status og utvikling i de finansielle verdier. Det er enkelt å justere oppsett på rapportene, og det er enkelt å velge riktige parametere ved rapportutskrift. Rapportoppsett legges inn som rapportdefinisjoner i Visma Global eller Visma Business, slik at det er enkelt å endre linjetekst, konto spesifikasjon, sumlinjer, etc. I tillegg settes det opp konsoliderings strukturer og hvilke selskaper som inngår med hvor store andeler i hver konsoliderings struktur. Det er ikke lengre nødvendig å sette sammen tall fra forskjellige rapporter og lister, for å få en god presentasjon av virksomhetenes økonomi og verdiutvikling.

bottom of page