Produkter

Budsjett, prognose, rapportering og analyse utgjør fundamentene i økonomistyring sammen med regnskapstall. Med fokus på resultat, likviditet og balanse, vil nøkkeltall og avviksanalyser gi grunnlag for faktabasert styring og kontroll.

Neximaproduktene utgjør en verktøykasse for økonomistyring. Nexima budsjett og prognose, sammen med Nexima rapportpakker, utgjør grunnlaget for å analysere regnskap mot budsjetter og måltall, for å sette fokus i økonomistyringen.

Produkter

Kontakt oss

Kontakt oss


Nexima AS

Industriveien 17, 1400 Ski


Tlf: 900 36 187
E-post: post@nexima.no

Kontaktskjema