Rolling forecast

Nexima Budsjett er en fullstendig budsjettløsning og en fullstendig prognoseløsning.

Sammen med Nexima Finansrapporter og Nexima Konsoliderte Rapporter kan du sette sammen rolling forecasts på tvers av regnskapsår, stille opp konsernforecasts, avviksrapporter og forecasts på tvers av valutaer.


Prognosemodulen i Nexima Budsjett gir deg følgende funksjoner:

  • Lage prognoser over flere regnskapsår

  • Rullere prognoser over flere kalenderår og regnskapsår

  • Etablere balanseverdier og resultatverdier for rullerende perioder

  • Danne alternative prognoser og simuleringer for kommende perioder

For prosjektorganisasjoner vil Nexima Økonomisk Prosjektstyring i tillegg gi rullerende prognoser på prosjektnivå og totalnivå i forhold til framdrift i det eneklte prosjekt.

Tilhørende produkter

Kontakt oss

Kontakt oss


Nexima AS

Industriveien 17, 1400 Ski


Tlf: 900 36 187
E-post: post@nexima.no

Kontaktskjema