Prognose

Nexima Budsjett er en fullstendig budsjettløsning og en fullstendig prognoseløsning.

Sammen med Nexima Finansrapporter og Nexima Konsoliderte Rapporter kan du sette sammen rullerende prognoser, prognoser på tvers av regnskapsår, konsernprognoser, avviksrapporter og prognoser på tvers av valutaer.


Prognosemodulen i Nexima Budsjett gir deg følgende funksjoner:

  • Hente tall fra regnskap for en valgt periode

  • Danne likviditetsposter fra reskontroer, skyldig MVA, etc. i regnskapet

  • Legge til budsjett/tidligere prognoser for resten av året

  • Danne nye prognoser for kommende perioder med faktiske tall fra regnskapet og budsjetter fra valgt budsjett/prognosemodell.

For prosjektorganisasjoner vil Nexima Økonomisk Prosjektstyring i tillegg gi rullerende prognoser på prosjektnivå og totalnivå i forhold til framdrift i det enkelte prosjekt.

Tilhørende produkter

Kontakt oss

Kontakt oss


Nexima AS

Industriveien 17, 1400 Ski


Tlf: 900 36 187
E-post: post@nexima.no

Kontaktskjema

hCaptcha