Målstyring

Målstyring baserer seg på å styre virksomheten mot spesifiserte mål. Dette kan være finansielle mål, operative mål, organisasjonsmål, effektivitetsmål, markedsmål eller andre mål. 

Nexima Budsjett er et verktøy for å spesifisere og kontinuerlig videreutvikle de finansielle mål, og de økonomiske sammenhenger.

Nexima OLAP-kuber kan sette sammen rullerende budsjetter og prognoser, langtidsbudsjetter, konsernbudsjetter, avviksrapporter og budsjetter / prognoser på tvers av valutaer.

Nexima Finansrapporter gir deg oversikt og dybdeinformasjon om virksomhetens økonomi, og omfatter regnskapsrapporter, budsjettrapporter og prognoserapporter.

Nexima Business Monitor® er et BI-verktøy for å synliggjøre og rapportere mål og avvik på tvers av systemløsninger.

Tilhørende produkter

Kontakt oss

Kontakt oss


Nexima AS

Industriveien 17, 1400 Ski


Tlf: 900 36 187
E-post: post@nexima.no

Kontaktskjema