Likviditetsstyring

Likviditetsstyring omfatter alle områder som knytter seg til kontantstrømmen.

Dette er blant annet innbetalinger fra kunder, utbetalinger til leverandører, lån og avdrag, samt lønn, skatt og offentlige avgifter. Nexima Budsjett og Prognose gir fokus på likviditetsmessige konsekvenser av økonomiske mål og løpende endringer, samt kontinuerlig rapportering og oppfølging.

Nexima Finansrapporter gir deg oversikt og dybdeinformasjon om virksomhetens økonomi, og omfatter regnskapsrapporter, budsjettrapporter og prognoserapporter.

Tilhørende produkter

Kontakt oss

Kontakt oss


Nexima AS

Industriveien 17, 1400 Ski


Tlf: 900 36 187
E-post: post@nexima.no

Kontaktskjema