Beyond Budgeting

Beyond Budgeting definerer et sett styringsprinsipper for å desentralisere beslutningsprosessen. Hensikten er å skape en organisasjon som er innrettet på å møte suksessfaktorer istedenfor å styres gjennom tradisjonelle budsjettprosesser. 

Nexima Budsjett, Nexima OLAP-Kuber og Nexima Business Monitor® ivaretar definering av suksessfaktorer, løpende oppfølging ved endringer i forutsetninger, samt kontinuerlig avviksrapportering, for å skape fokus på kritiske suksessfaktorer.

Tilhørende produkter

Kontakt oss

Kontakt oss


Nexima AS

Industriveien 17, 1400 Ski


Tlf: 900 36 187
E-post: post@nexima.no

Kontaktskjema