Nytt fokus på likviditet

Nexima har videreutviklet funksjoner for likviditetsstyring og likviditetsrapportering for å møte øket fokus på likviditet i økonomistyringen.

Vi ser at likviditet har fått nytt fokus. Rentene er lave og det gjør at finansieringen koster mindre enn tidligere. Det som skjer når rentene er lave, er at det ofte blir mer krevende å skaffe finansiering, siden banker og andre finansieringskilder tjener lite på å låne ut penger istedenfor å gjøre andre plasseringer. Det betyr at virksomheter må øke fokuset på likviditetsstyringen, og planlegge investeringer, innkjøp og kapitalbinding for en mer aktiv økonomistyring med fokus på likviditet.