Nexima Konsoliderte Rapporter

Nexima Konsoliderte rapporter kan settes opp for å rapportere flere selskaper i selskapsgrupper med trinnvis konsolidering, totalrapporter, etc.

Med Nexima Konsoliderte Rapporter for Visma Rapportering får du

  • Konsoliderte rapporter som omfatter Nøkkeltall, Kontantstrøm, Resultat, Balanse og Likviditet 
  • Drilldown fra rapportlinje til selskap 
  • Grafisk og tabellarisk presentasjon av tallene 
  • Rapportene henter data direkte fra Visma Global eller Visma Business

I Nexima Konsoliderte rapporter har vi lagt vekt på at det skal være effektivt og raskt å presentere tallene på en god måte. Rapportene gjør det enkelt å få fram status og utvikling i de finansielle verdier. Det er enkelt å justere oppsett på rapportene, og det er enkelt å velge riktige parametere ved rapportutskrift. Rapportoppsett legges inn som rapportdefinisjoner i Visma Global eller Visma Business, slik at det er enkelt å endre linjetekst, konto spesifikasjon, sumlinjer, etc. I tillegg settes det opp konsoliderings strukturer og hvilke selskaper som inngår med hvor store andeler i hver konsoliderings struktur. Det er ikke lengre nødvendig å sette sammen tall fra forskjellige rapporter og lister, for å få en god presentasjon av virksomhetenes økonomi og verdiutvikling.


Nexima Konsoliderte rapporter for Visma Rapportering omfatter:

  • Nøkkeltalls rapport 
  • Resultat rapport for valgt periode 
  • Kontantstrømsanalyse per år/måned 
  • Balanse rapport per år/måned 
  • Likviditets rapport per år/måned

I Nøkkeltallsrapporten vises regnskapstall, og du velger om regnskapstallene skal sammenlignes med tallene et år tidligere, for å se hvordan verdiene utvikler seg, eller om regnskapet skal sammenlignes med budsjettet, for å se hvordan virkelige verdier ser ut i forhold til budsjett. Etter valg av sammenlignings verdier vil Nøkkeltalls-rapporten vise med rød, blå eller grønn farge om verdiene er dårligere, på nivå med, eller bedre enn sammenlignings-tallene. I Nøkkeltalls-rapporten er det drilldown til selskaper. I Resultatrapporten kan det velges hvilke kolonner man ønsker å ha med i rapportutskriften. I resultatrapporten, Balanserapporten, Likviditetsrapporten og Kontantstrøms rapporten er det drilldown til selskaper og videre til valgt dimensjon og ned til kontoer.


PRISER

Nexima Konsoliderte Rapporter koster fra kr 40 000, for inntil tre selskaper.

Årlig lisens utgjør fra kr 9 600.


Brosjyre Konsoliderte Rapporter (389,51 KB)
Whitepaper Konsoliderte Rapporter (1,16 MB)