Nexima Konsoliderte Rapporter

Nexima Konsoliderte rapporter kan settes opp for å rapportere flere selskaper i selskapsgrupper med trinnvis konsolidering, totalrapporter, etc.

Med Nexima Konsoliderte Rapporter får du

  • Konsoliderte rapporter som omfatter Nøkkeltall, Kontantstrøm, Resultat, Balanse og Likviditet 
  • Drilldown fra rapportlinje til selskap 
  • Grafisk og tabellarisk presentasjon av tallene 
  • Rapportene henter data direkte fra Visma Global eller Visma Business

I Nexima Konsoliderte rapporter har vi lagt vekt på at det skal være effektivt og raskt å presentere tallene på en god måte. Rapportene gjør det enkelt å få fram status og utvikling i de finansielle verdier. Det er enkelt å justere oppsett på rapportene, og det er enkelt å velge riktige parametere ved rapportutskrift. Rapportoppsett legges inn som rapportdefinisjoner i Visma Global eller Visma Business, slik at det er enkelt å endre linjetekst, konto spesifikasjon, sumlinjer, etc. I tillegg settes det opp konsoliderings strukturer og hvilke selskaper som inngår med hvor store andeler i hver konsoliderings struktur. Det er ikke lengre nødvendig å sette sammen tall fra forskjellige rapporter og lister, for å få en god presentasjon av virksomhetenes økonomi og verdiutvikling.

 

Nexima Konsoliderte rapporter for Visma Rapportering omfatter:

  • Nøkkeltalls rapport 
  • Resultat rapport for valgt periode 
  • Kontantstrømsanalyse per år/måned 
  • Balanse rapport per år/måned 
  • Likviditets rapport per år/måned

I Nøkkeltallsrapporten vises regnskapstall, og du velger om regnskapstallene skal sammenlignes med tallene et år tidligere, for å se hvordan verdiene utvikler seg, eller om regnskapet skal sammenlignes med budsjettet, for å se hvordan virkelige verdier ser ut i forhold til budsjett. Etter valg av sammenlignings verdier vil Nøkkeltalls-rapporten vise med rød, blå eller grønn farge om verdiene er dårligere, på nivå med, eller bedre enn sammenlignings-tallene. I Nøkkeltalls-rapporten er det drilldown til selskaper. I Resultatrapporten kan det velges hvilke kolonner man ønsker å ha med i rapportutskriften. I resultatrapporten, Balanserapporten, Likviditetsrapporten og Kontantstrøms rapporten er det drilldown til selskaper og videre til valgt dimensjon og ned til kontoer.


Brosjyre Konsoliderte Rapporter (389,51 KB)
Whitepaper Konsoliderte Rapporter (1,16 MB)