Nexima Finansrapporter

Nexima Finansrapporter omfatter en rekke rapporter. Rapportpakken kan kjøres i Nexima Rapportportal, eller som en frittstående rapportpakke.

Med Nexima Finansrapporter får du

 • Du Pont analyse, Nøkkeltall, Kontantstrøm, Resultat, Dekningsbidrag, Balanse, Arbeidskapital og Likviditet 
 • Regnskapsrapporter, budsjettrapporter og prognoserapporter 
 • Grafisk og tabellarisk presentasjon av tallene 
 • Rapportene henter data direkte fra Visma Global eller Visma Business

I Nexima Finansrapporter har vi lagt vekt på at det skal være effektivt og raskt å presentere tallene på en god måte. Rapportene gjør det enkelt å få fram status og utvikling i de finansielle verdier. Det er enkelt å justere oppsett på rapportene, og det er enkelt å velge riktige parametere ved rapportutskrift. Rapportene legges inn som rapportdefinisjoner i Visma Global eller Visma Business, slik at det er enkelt å endre linjetekster, konto spesifikasjon, sumlinjer, etc. Det er ikke lengre nødvendig å sette sammen tall fra forskjellige rapporter og lister, for å ha en god oversikt over virksomhetens økonomi.


Rapporter med regnskap / budsjett:

 • Du Pont analyse
 • Nøkkeltalls rapport 
 • Kontantstrømsanalyse per år/måned 
 • Resultat rapport for valgt periode 
 • Resultat rapport per år/måned 
 • Dekningsbidrag rapport for valgt periode 
 • Dekningsbidrag rapport per år/måned 
 • Balanse rapport per år/måned 
 • Arbeidskapital rapport per år/måned 
 • Likviditets rapport per år/måned 

Prognoserapporter:

 • Kontantstrøm per år/måned
 • Resultat per år/måned 
 • Dekningsbidrag per år/måned 
 • Balanse per år/måned 
 • Arbeidskapital per år/måned 
 • Likviditet per år/måned

I rapportene med regnskap eller budsjettall, velger du i et eget parametervalg hvilke data du ønsker å presentere. I Du Pont analysen og Nøkkeltallsrapporten vises det regnskapstall, og du velger om regnskapstallene skal sammenlignes med tallene et år tidligere, for å se hvordan verdiene utvikler seg, eller om regnskapet skal sammenlignes med budsjettet, for å se hvordan virkelige verdier ser ut i forhold til budsjett. Etter valg av sammenlignings verdier vil Du Pont analysen og Nøkkeltallsrapporten vise med rød, blå eller grønn farge om verdiene er dårligere eller bedre enn sammenligningstallene.

I Resultatrapporten og Dekningsbidragsrapporten for angitt periode, kan det velges hvilke kolonner man ønsker å ha med i rapportutskriften, og det er drillthrough til perioderapport for henholdsvis Resultat eller Dekningsbidrag. Her er noen utsnitt fra rapporter i rapportpakken, for å vise hvordan rapportene ser ut. I alle rapporter presenteres verdiene i tabeller og i grafisk framstilling. I Resultatrapporten og Dekningsbidragsrapporten for angitt periode vises verdiene i en stolpegraf og i perioderapportene og prognoserapportene vises verdiene i en linjegraf. I de grafiske framstillingene vises regnskapsverdier og valgt budsjettversjon sammen, og i prognoserapportene vises regnskap og prognoseverdier for kommende perioder som en kontinuerlig linje, hvor regnskap fram til og med siste regnskapsperiode sammenstilles med valgt prognosegrunnlag for de påfølgende måneder.


Brosjyre Finansrapporter (450,48 KB) 

Whitepaper Finansrapporter (1,71 MB)