Nexima er 21 år

Vi markerer og feirer at det nå er 21 år siden Nexima AS ble etablert.

1.februar 1998 ble Nexima AS registrert i Brønnøysundregistrene. Vi har gjennom disse 21 årene fokusert på å utvikle løsninger for økonomistyring, integrert med økonomisystemet. Vi har i dag gode løsninger for Budsjett, Prognose, Rapportering og Analyse.

Vi startet med kontorlokaler i Oslo sentrum i 1998 og har i dag kontorer på Ski. Vi har kunder over hele landet, og ser at det blir stadig lettere å støtte kunder med nettmøter og pålogginger, slik at det har liten betydning hvor vi har kontorene våre.
Vår forretningside har stått uendret siden oppstart, men vi ser at vi fremdeles jobber produktivt og utvikler oss i riktig retning, i en bransje som er i stor endring. Vi ser også at vår produktfilosofi er basert på grunnleggende verdier som ikke har noen utløpsdato.