Nexima Byrårapporter

En omfattende rapportløsning for Visma Rapportering, utviklet spesielt med sikte på å møte regnskapsklienters rapportbehov i regnskapsbyråer.

Med Nexima Byrårapporter for Visma Rapportering får du

En omfattende rapportløsning utviklet spesielt med sikte på å møte rapportbehov i regnskapsbyråer.

 • Perioderapport
 • Dashbord
 • Resultatrapport
 • Balanserapport
 • Kontantstrømanalyse
 • Nøkkeltallrapport
 • Saldoliste Leverandør
 • Saldoliste Kunde
 • Åpne Poster Leverandør
 • Åpne Poster Kunde
 • Saldobalanse Hovedbok
 • Varesalgsoppgjør

I Nexima Byrårapporter har vi lagt vekt på at det skal være effektivt og raskt å presentere tallene på en god måte overfor regnskapklienter. Perioderapporten er utviklet for automatisk distribusjon av faste rapporter i en sammensatt rapport med mange delrapporter. Perioderapporten konfigureres, slik at det alltid sendes ut rapporter med data for aktuell regnskapsperiode og med valgte delrapporter for hver enkelt klient. På alle de andre rapportene er det er enkelt å velge parametere ved rapportutskrift. Det er på alle rapporter enkelt å endre oppsett. Rapportene legges inn som rapportdefinisjoner i Visma Global eller Visma Business, slik at det er enkelt å endre linjetekster, konto spesifikasjon, sum linjer, etc. Det er ikke lengre nødvendig å sette sammen tall fra forskjellige rapporter og lister, for å ha en god oversikt over virksomhetens økonomi.


Dashbordet viser en grafisk framstilling av hovedtall basert på regnskap og budsjett for et angitt tidspunkt. Hver grafiske fremstilling har knapper for å gå til underliggende rapport, og det er en drilldown knapp for å se de underliggende verdier som vises i grafikken. Om man klikker på pluss tegnet for drilldown under en grafisk fremstilling, kommer det opp linjer og verdier som kan velges for visning i grafikken. Neste gang vises de valgene for visning som er gjort i Dashbordet. På denne måten kan man tilpasse Dashbordet etter egne ønsker og behov. Dashbordet gir tilgang til de fleste andre rapporter, og kan settes som inngangsbilde, som vises når Visma Rapportering startes opp.


Perioderapporten er sammensatt av flere rapporter, og er spesielt utviklet for å fungere best mulig som en fast periodisk klientrapport. I konfigureringsprogrammet kan det velges hvilke delrapporter Perioderapporten skal inneholde for hvert enkelt selskap. I tillegg kan hver enkelt delrapport kjøres for seg. I Visma Rapportering kan det settes opp abonnement på Perioderapporten, slik at klienten kan motta rapporten for eksempel en gang her måned, på en fast dag i måneden.


Det er mange funksjoner for tekst, linker til vedlegg, hvilke rapporter som skal med i utskriften, osv. Side en i Perioderapporten er en forside med innholdsfortegnelse. Side to i rapporten kan inneholde regnskapkommentarer som skrives som en tekst for hver klient for hver periode, eventuelt med dynamiske tekstkoder for periodens regnskapstall, etc. Siste side i Perioderapporten kan inneholde linker til vedlegg, dokumenter og internettsider, som gir utfyllende informasjon til Perioderapporten.


Brosjyre Byrårapporter (635,25 KB)

Whitepaper Byrårapporter (3,22 MB)