Et fullstendig miljø for budsjettering, prognose, analyse og rapportering.

Du får en komplett verktøykasse for faktabasert styring og kontroll

Aktuelt

 • 31/01/2019 - Nexima
  Nexima er 21 år

  Vi markerer og feirer at det nå er 21 år siden Nexima AS ble etablert.

  Les mer
 • 14/09/2018 - Nexima
  Nexima Fleksibel Rapportering

  Vi har utviklet en helt ny modul for fleksibel rapportering. Det gjør at du selv som bruker kan designe rapporter etter eget behov.

  Les mer
 • 14/09/2018 - Nexima
  Nytt fokus på likviditet

  Nexima har videreutviklet funksjoner for likviditetsstyring og likviditetsrapportering for å møte øket fokus på likviditet i økonomistyringen.

  Les mer
 • 14/09/2018 - Nexima
  Nye funksjoner for prognose

  Vi har automatisert funksjoner for prognose i Nexima Budsjett.

  Les mer
 • 14/09/2018 - Nexima
  Vi har nye hjemmesider og ny logo

  Våre nye hjemmesider er tilpasset PC-skjerm og mobile enheter.

  Les mer
 • 14/09/2018 - Nexima
  Nexima Byrårapporter

  En omfattende rapportløsning for Visma Rapportering, utviklet spesielt med sikte på å møte regnskapsklienters rapportbehov i regnskapsbyråer.

  Les mer
 • 14/09/2018 - Nexima
  Nexima Budsjett

  Nexima Budsjett er en fullstendig budsjettløsning og prognoseløsning for budsjettering, prognoser, rolling forecast og simuleringer.

  Les mer
 • 14/09/2018 - Nexima
  Nexima Finansrapporter

  Nexima Finansrapporter omfatter en rekke rapporter. Rapportpakken kan kjøres i Visma Rapportering, eller som en frittstående rapportpakke.

  Les mer
 • 14/09/2018 - Nexima
  Nexima Konsoliderte Rapporter

  Nexima Konsoliderte rapporter kan settes opp for å rapportere flere selskaper i selskapsgrupper med trinnvis konsolidering, totalrapporter, etc.

  Les mer
 • 14/09/2018 - Nexima
  Nexima Økonomisk Prosjektstyring

  Med Nexima Økonomisk Prosjektstyring får du en løsning utviklet med sikte på økonomisk styring og kontroll av prosjekter, for å avdekke avvik underveis i prosjektet.

  Les mer

Vi hjelper deg med

Illustrasjon av laptop og mobil

Målstyring

Målstyring baserer seg på å styre virksomheten mot spesifiserte mål. Dette kan være finansielle mål, markedsmål og andre mål.

Illustrasjon av økonomistyring

Økonomistyring

Økonomistyring går i dybden på de økonomiske og finansielle verdier og mål, og omfatter resultat, balanse og likviditet, med Budsjett, Prognose, Rapportering og analyse.

Illustrasjon av møte

Likviditetsstyring

Likviditetsstyring omfatter alle områder som knytter seg til kontantstrømmen, med blant annet likviditet fra kunder, leverandører, lån og avdrag, etc.

Illustrasjon av budsjettering

Budsjettering

Nexima Budsjett er en fullstendig budsjettløsning og en fullstendig prognoseløsning.

Illustrasjon av prognose

Prognose

Prognosemodulen i Nexima Budsjett gir deg funksjoner for å sette sammen regnskapstall hittil i år og budsjetter for resten av året.

Illustrasjon av økonomi

Rolling forecast

Prognosemodulen i Nexima Budsjett gir deg funksjoner for å rullere prognoser over flere kalenderår og regnskapsår.

Illustrasjon av budsjettering

Beyond Budgeting

Beyond Budgeting definerer et sett styringsprinsipper for å desentralisere beslutningsprosessen.

Sjekk ut

Besøk vår Fagblogg

I tillegg til mine egne innlegg håper jeg du vil delta med dine erfaringer og meninger slik at vi kan skape et faglig miljø.

Les mer

Les om våre produkter

Nexima Budsjett og Nexima Rapportpakker utgjør en verktøykasse for økonomistyring og likviditetsstyring.

Les mer

Les vår produktfilosofi

Bak alle våre valg og handlinger hver eneste dag ligger vår produktfilosofi, som er styrende for utvikling og kundeservice.

Les mer

Kontakt oss

Kontakt oss


Nexima AS

Industriveien 17, 1400 Ski


Tlf: 900 36 187
E-post: post@nexima.no

Kontaktskjema