X

Et fullstendig miljø for budsjettering, prognose, analyse og rapportering.
Du får en komplett verktøykasse for faktabasert styring og kontroll.


Aktuelt

Nexima er 20 år

Vi markerer og feirer at det nå er 20 år siden Nexima AS ble etablert.

Les mer

Nytt fokus på likviditet

Nexima har videreutviklet funksjoner for likviditetsstyring og likviditetsrapportering for å møte øket fokus på likviditet i økonomistyringen.

Les mer

Nye funksjoner for prognose

Vi har automatisert funksjoner for prognose i Nexima Budsjett.

Les mer
1 2

Vi hjelper deg med


Målstyring

Målstyring baserer seg på å styre virksomheten mot spesifiserte mål. Dette kan være finansielle mål, markedsmål og andre mål.

Økonomistyring

Økonomistyring går i dybden på de økonomiske og finansielle verdier og mål, og omfatter resultat, balanse og likviditet, med Budsjett, Prognose, Rapportering og analyse.

Likviditetsstyring

Likviditetsstyring omfatter alle områder som knytter seg til kontantstrømmen, med blant annet likviditet fra kunder, leverandører, lån og avdrag, etc.

Budsjettering

Nexima Budsjett er en fullstendig budsjettløsning og en fullstendig prognoseløsning.

Prognose

Prognosemodulen i Nexima Budsjett gir deg funksjoner for å sette sammen regnskapstall hittil i år og budsjetter for resten av året.

Rolling forecast

Prognosemodulen i Nexima Budsjett gir deg funksjoner for å rullere prognoser over flere kalenderår og regnskapsår.

Beyond Budgeting

Beyond Budgeting definerer et sett styringsprinsipper for å desentralisere beslutningsprosessen. 

 

 

 

 

 

Sjekk ut


Besøk vår Fagblogg

I tillegg til mine egne innlegg håper jeg du vil delta med dine erfaringer og meninger slik at vi kan skape et faglig miljø.

Les mer

Les om våre produkter

Nexima Budsjett og Nexima Rapportpakker utgjør en verktøykasse for økonomistyring og likviditetsstyring.

Les mer

Les vår produktfilosofi

Bak alle våre valg og handlinger hver eneste dag ligger vår produktfilosofi, som er styrende for utvikling og kundeservice.

Les mer
 

Kontakt oss

 

 

Kontakt oss


Nexima AS
Industriveien 17, 1400 Ski

E-post: post@nexima.no
Telefon: 900 36 187


Kontaktskjema